OSPA BORETTSLAG

Garasjeplass

Har du tenkt til å skaffe deg bil? Det er ledige plasser i Ospa Parkeringshus (Lindebergåsen 54/55).

Leie av parkeringsplasser koster 500,- kr per måned for beboere i Ospa Borettslag og 650,- kr per måned for eksterne.

Ta kontakt med Driftsleder for spørsmål om garasjeplass eller hvis du ønsker å leie plass.

Garasjeportåpner kan kjøpes for 400,- Disse må programmeres av oss før de kan benyttes. Ta kontakt dersom dere har en portåpner liggende, så kan vi sjekke om denne lar seg omprogrammere til deres parkeringsplass. Brukertips: Knappen på portåpneren må holdes inne i rundt 5-6 sekunder for at porten åpnes.

NB! Husk at garasjen ikke er lagringsplass for annet enn bilene. Du har lov til å oppbevare inntil fire dekk på oppstillingsplassen din dersom de ikke er til hinder for andre, men andre gjenstander er det ikke tillatt å hensette i garasjen.

Kortidsleie

Dersom dere venter besøk vil styret minne om ordningen med korttidsleie av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det koster 50,- kr per døgn for å leie en plass i garasjen. Ta kontakt med driftsleder i god tid før besøket for tildeling av plasser.