OSPA BORETTSLAG

Styret i Ospa Borettslag 2019-2020

Vår visjon

Vi i Ospa borettslag skal ha et attraktivt bomiljø i stadig utvikling, hvor vi har fokus på at det skal være trygt, rent og pent, ikke minst hyggelig og hvor beboernes ønsker og behov blir hørt og ivaretatt. Vi i Ospa borettslag står sammen – store og små, ung som gammel og vi har troen på at sammen er vi best!

 Ospa borettslag – SAMMEN ER VI BEST!

Leder Arnfinn Halderaker 62B Tlf: 986 75 731
Nestleder Irene Wisløff 60C  Tlf: 979 83 420
Styremedlem Tove Larsen 60C Tlf: 452 21 849
Styremedlem Per Kristian Engebretsen  66C Tlf: 984 47 756
Styremedlem Taimoor Tallal Haider Awan 66B Tlf: 932 37 548
Varamedlem Guttorm Skoglund 60B Tlf: 971 78 410
Varamedlem Tore Skogvold 62A

Tlf: 901 18 442

Varamedlem/sekretær Marte Stine Skinnerlien 66B

Tlf: 415 45 494