OSPA BORETTSLAG

Styret i Ospa Borettslag 2019-2020

Vår visjon

Vi i Ospa borettslag skal ha et attraktivt bomiljø i stadig utvikling, hvor vi har fokus på at det skal være trygt, rent og pent, ikke minst hyggelig og hvor beboernes ønsker og behov blir hørt og ivaretatt. Vi i Ospa borettslag står sammen – store og små, ung som gammel og vi har troen på at sammen er vi best!

 Ospa borettslag – SAMMEN ER VI BEST!

Leder Arnfinn Halderaker   Tlf: 986 75 731
Nestleder Per Kristian Engebretsen 66C  Tlf: 984 47 756
Styremedlem Mats Kaldvansvik 62A Tlf: 413 18 529
Styremedlem Catrine Mikkelborg 68A Tlf:  977 97 790
Styremedlem Reidun Eilertsen 64C Tlf:  450 36 859
Varamedlem  Fatima Begum   Tlf: 
Varamedlem  Javed Ahmad  62B

Tlf:  954 96 990