OSPA BORETTSLAG

Litt om velferden

Velferden består av noen engasjerte beboere som blant annet er ansvarlige for lokale arrangementer i Ospa Borettslag. Valg av representanter til velferden skjer hvert år på generalforsamlingen.

Velferden 2019-2020

Rubina;       Mob: 40 20 20 35
Saima;         Mob: 45 26 70 45
Liv Monica; Mob: 95 84 22 19
Siri;              Mob: 41 62 35 44
******************************************************************************************

Leie av Klubbhuset

Beboere av Ospa Borettslag har anledning til å leie Klubbhuset ved fotballbanen.

Kontakt Audun Randen tlf 97 59 32 78 vedrørende spørsmål om utleie.

Leiepris pr. dag for beboere er på kr. 300,00

Leie av Fellesrom i Furua Borettslag

Beboere av Ospa Borettslag har også anledning til å leie fellesrommet til Furua Borettslag. Se http://furuabrl.no for kontaktinformasjon og  spørsmål om utleie.

Leiepris pr. dag 500,- pluss 1000,- i depositum.