Bilde oppussing

Husordensreglene har detaljerte beskrivelser av ansvarsforholdet ved oppussing, særlig av våtrom/kjøkken.   

Styret må minne alle om å sette seg godt inn i husordensreglene, som er der av en grunn. Borettslaget har opplevd å bruke penger på skadede fellesrør, og noen lekkasjer kunne vært unngått om husordensreglene var blitt fulgt.
Husk å informere styret ved driftsleder
i god tid før arbeid på bad/wc og kjøkken. Send e-post til; ospa.drift@gmail.com.