Driftsleder Erik har ferie fra 13.-20. mai.
Kontoret blir ikke betjent disse dagene, så det vil ikke være mulig å få fylt opp vaskekort. Fyll på vaskekortene før han reiser
😊.