Etter ønske fra beboere vil kostander for fibernett fra Telenor spesifiseres på faktura for felleskostnader fra og med 1. juni.
Samtidig gjøres det en endring slik at alle betaler det samme for TV/Bredbånd. Tidligere har dette vært fordelt etter fordelingsnøkkelen for "Felleskostnader drift", men styret og USBL mener det er riktig at alle betaler det samme når vi alle mottar de samme tjenestene.
I praksis betyr dette at alle vil se at "Felleskostnader drift" vil bli mindre på fakturaen og at det kommer en egen post for TV/Bredbånd på Kr. 474,- De små leilighetene vil oppleve at det samlet blir en liten økning, mens de store leilighetene vil få en liten nedgang