Det finnes en del frukttrær på borettslagets eiendom. Det er fint at noen plukker for å spise eller sylte. Lær barna og ungdommene at frukt er mat, og ikke noe skal kastes rundt på andre. Kanskje kan vi lære neste generasjon kunsten å ta bedre vare på det naturen gir oss? Plukk gjerne! Det er til og med klimavennlig!