Som annonsert på beboermøtet i mars vil styret og Ekeberg Rør i mai invitere til egne beboermøter for de som bor i nr. 58 og 68 + på bakkeplan i 60C og 60B.

De det gjelder får egen invitasjon i postkassen, så følg med. Temaet er fornying av vann- og avløpsledninger.