Styret har behandlet borettslagets budsjett for 2023 og gjort sitt vedtak. Vi er takknemlig for at vi ikke trenger å øke de generelle felleskostnadene, men vi varsler allerede nå at det kan bli behov for en justering fra 01.07.2023.

Vasketillegg (trappevask) økes i tråd med prisjustering fra leverandør. For en 4-roms utgjør det ca. kr. 5 i tillegg pr. måned.

Brensel (varmtvann) justeres etter strømkostnadene året før. Vi vet at strømkostnadene i 2022 har vært høye, og brenselstillegget regnes ut etter fjorårets forbruk. For en 4-roms utgjør endringen i 2023 kr. 127 i tillegg pr. måned.

Balkongtillegget økes som tidligere vedtatt med kr. 100 pr. måned til kr. 800 – for alle.

For en 4-roms vil økningene totalt utgjøre kr. 232.  Økningene er noen kroner høyere for 5-roms og noen kroner lavere for 3- og 2-roms.

Eksempler ligger nederst på siden.

NB! Rekkehusene vil bare ha økning i balkongtillegget (de har ikke trappevask og felles varmtvann).

Rentekostnadene følger den til enhver tid gjeldende rente. Vi har pr. i dag en rente på 3,84%, men fra 1. desember 2022 vil den på nytt stige til 4,09%. Styret har kontakt med banken og passer på at de ikke gir oss dårligere tilbud enn markedet – men det smerter.

Styret har lagt opp til et stramt budsjett, men nødvendig vedlikehold må prioriteres.

 

Med vennlig hilsen

Ospa borettslag

Arnfinn Halderaker