Styret ble tatt litt på senga når det viser seg at Telenor var klare for å migrere Ospa over på den nye avtalen som vi ble forespeilet skulle skje i januar 2023, men som alle skal ha mottatt sms om fra Telenor, er vi nå over på ny løsning.

Den nye avtalen gir alle større fleksibilitet og valgfrihet i forhold til hva hver enkelt ønsker av innhold.
Hver beboer har fått en poengpakke som kan fordeles fritt mellom TV-tjenester og bredbåndshastighet. Ser du ikke lineær TV? Flytt poengene til høyere bredbåndshastighet. Har du lite behov for internetthastighet? Flytt poengene over til mer TV-innhold.

Endringene foretar du på "Min side" på www.telenor.no.

Dersom du er fornøyd med pakken som var inkludert i felleskostnadene og vil fortsette med den, skal du ikke trenge å gjøre noe som helst. Vi fortsetter å bruke det samme utstyret (som vi fikk utlevert nytt av tidligere i år).

Her finner du informasjon om den nye avtalen:

Infoskriv fra Telenor