Viser til tidligere utsendt informasjon om prosjektet og oppfordring til fraflytting av boligen under prosjektet.
Styret jobber for å finne gode løsninger slik at prosjektet skal kunne gjennomføres på best mulig måte for alle, men vi kommer oss uansett ikke unna at vann og avløp blir stengt i 4 dager per blokk. (se tidligere info).

  • Lindebergåsen 62: 15. - 18. august (Uke 33)
  • Lindebergåsen 64: 29. aug. - 1. sept. (Uke 35)
  • Lindebergåsen 66: 12. - 15. september (Uke 37)
  • Lindebergåsen 60: 26. - 29. september (Uke 39)

Vi oppfordrer alle som kan til å finne alternativt bosted i de 4 dagene prosjektet pågår i deres blokk. Vann vil være stengt av, og avløp kan ikke under noen omstendighet benyttes disse 4 dagene. Dette gjelder både bad, toalett og kjøkken.

Det vil bli utplassert toalett-/dusjvogner med totalt 8 toalett og dusj på fellesområdet slik at det er mulighet for å bo hjemme om man ikke har alternativer. Men naturlig nok vil dette ikke dekke behovet dersom alle velger denne løsningen. 

Beboere med pleiebehov/hjemmesykepleie oppfordres til å søke om korttidsopphold på sykehjem disse dagene dersom hjemmesykepleien ikke kan opprettholde nødvendig pleie uten tilgang til vann i leiligheten. Styret har dessverre ikke mulighet til å søke om dette på beboeres vegne, så det må beboer eller dens pårørende gjøre.

Styret vil i løpet av kort tid starte kartlegging av hvem som har funnet alternative løsninger, hvem som ønsker å bli boende, og evt. om det er noen som trenger hjelp til andre alternative løsninger. Vi vil starte med 62-blokka som er først ut, og så jobbe oss videre til de neste. Vi har mottatt henvendelse fra noen få beboere per e-post allerede, og vi er selvsagt tilgjengelige på e-post videre framover mot prosjektstart. Vi vil prioritere henvendelser etter når i prosjektet de hører til, så det er fint om dere inkluderer adresse i henvendelsen så vi slipper å slå dette opp.

Driftslededer er forøvrig tilbake fra ferie mandag 1. august.