Her kan dere se presentasjonen som ble gjennomgått på beboermøte 28.03.22.

Last ned presentasjon

Det kom også noen spørsmål fra beboere som er greit å ta med;

Kan det være en ide å installere vannmålere for varmtvann?
Styret tenker at det er noe som kan være aktuelt å se på i forbindelse med eventuelle energisparetiltak i fremtiden. Styret jobber med å innhente tilbud på energikartlegging av borettslaget, og håper å komme i gang med dette slik at vi kan ha en rapport med foreslåtte tiltak klar innen utgangen av 2022.

Er det andre avtaler vi kan spare inn på (Strøm, forsikring eller lignende)?
Styret vurderer fortløpende de avtaler borettslaget har med eksterne leverandører, men ser ingen mulighet for besparelser per dags dato.

Blir fartshumpene montert igjen inne på borettslagets område?
Ja, det er meningen at disse skal monteres igjen. Vi ønsker å få ned kjørehastigheten inne på borettslagets område, og ser at det har blitt et tilbakevendende problem at det kjøres for fort nå som fartshumpene er demontert.
Innspillet om at de oppleves for "bratte" for enkelte biler tas med til etterretning, og styret drøfter i samråd med driftsleder om det finnes bedre alternativer.

Det kom et innspill om at vi burde få en "second opinion" rundt nødvendige arbeider i parkeringshuset og pris på disse. Styret ønsker selvsagt også å kvalitetssikre rapporten som er grunnlaget for arbeidet og følger opp dette i videre arbeid med prosjektet.