Her er oversikten over når og hvor:

Dag

Dato Lindebergåsen
Mandag 22.05.23 60 A + 60 B
Tirsdag 23.05.23 60 C + 62 A
Onsdag 24.05.23 62 B
Torsdag 25.05.23 64 A + 64 B
Fredag 26.05.23 64 C + 66 A
Tirsdag 30.05.23 66 B + 66 C

Arbeidene starter 08.00 i øverste etasje i den første oppgangen i lista hver dag, og går fortløpende nedover etasjene, før de fortsetter i øverste etasje i neste oppgang (samme dag).

Ventilasjonsrens trenger tilgang til alle boenheter, og beboere som ikke kan være tilstede selv må enten levere nøkler til Ventilasjonsrens, så vil de enten legge de i postkassen når de er ferdig, eller på annet avtalt sted. Eventuelt kan man gjøre avtale med en nabo og overlevere nøkler til dem.

Eventuelle spørsmål rettes direkte til:

Ulf R. Hansen
Mobil: 91687270
Epost: post@ventilajon.no