Styret har konstituert seg etter GF. Stein Robert Røssaak fortsetter som nestleder. Styret hadde møte 12. juni og 3. juli.

Neste styremøte er mandag 28. august kl. 18-21. Nå er det ferietid, så det kan ta tid å få svar på e-poster. Er det noe som haster, så er driftsleder tilgjengelig på dagtid i sommer.