Styret takker alle som møtte opp og deltok på dugnaden. Det var godt oppmøte og arbeidet gikk unna. Takk til dere som stilte opp med kaffe og kaker.